Google AdWords

5 เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนทำโฆษณา Google Ads

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น มักใช้ Google ในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ และสั่งซื้อผ่านออนไลน์แทนการไปที่หน้าร้านโดยตรง การทำโฆษณา Google ถือเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องอาศัยช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมถึงยังช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุริจในอนาคตอีกด้วย วันนี้เราจึงรวบรวม 5 เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนทำโฆษณา Google Ads มาให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจในการทำโฆษณา Google มากขึ้น...

Read more

เรื่องที่ได้รับความนิยม

Google Analytics

SEO

FAQ Schema คืออะไร ติดตั้งอย่างไรด้วย Google Tag Manager

Schema Markup มีส่วนช่วยทำให้การแสดงผลในหน้า Google Search Result ของคุณนั้นดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และอาจจะดึงดูดทำให้คนคลิกเข้าไปอ่านบทความ หรือใช้บริการเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งมีให้เลือกใช้กันอย่างมากมาย แต่ในวันนี้เราจะเจาะประเด็นไปที่ FAQ Markup เท่านั้น พร้อมสอนวิธีการติดตั้งด้วย Google Tag Manager...

Follow Us

เรียน google ads
ADVERTISEMENT