5 เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนทำโฆษณา Google Ads

5 เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนทำ Google Ads

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น มักใช้ Google ในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ และสั่งซื้อผ่านออนไลน์แทนการไปที่หน้าร้านโดยตรง การทำโฆษณา Google ถือเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องอาศัยช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมถึงยังช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุริจในอนาคตอีกด้วย วันนี้เราจึงรวบรวม 5 เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนทำโฆษณา Google Ads มาให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจในการทำโฆษณา Google มากขึ้น

เลือกใช้ keyword ในการทำโฆษณา Google

ในการเลือกใช้ keyword สำหรับการโฆษณา Google Ads ควรใช้ Keyword ที่เฉพาะเจาะจง และตรงกับธุรกิจมากที่สุด เช่น แทนที่จะใช้คำว่า โลโก้ อาจจะใช้เป็นคำว่า ออกแบบโลโก้บริษัท รับออกแบบโลโก้แทน เพราะการใช้ Keyword ที่กว้างมากเกินไปหรือคำที่มีคนใช้ในการค้นหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ต้องการสินค้าหรือบริการของเรา เช่น คนที่พิมพ์ว่า “โลโก้” เขาอาจค้นหาเพื่อหาไอเดีย วิธีการทำ บริษัทรับทำ ซึ่งกว้างมาก ๆ และเมื่อคนเห็นโฆษณา Google ของเราแล้ว เขาอาจจะคลิ๊กไปที่โฆษณานั้น แต่ไม่ได้ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการเรา ทำให้คุณอาจเสียค่าโฆษณา Google ไปโดยเปล่าประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตามเราควรที่จะเรียนรู้ และเข้าใจหลักใน การเลือกใช้ Keyword Matching Option ด้วยเพื่อควบคุมไม่ให้คุณต้องจ่ายค่าคลิกที่สูงจนเกินไป

5 เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนทำโฆษณา Google Ads digi era ภาพที่ 1

รู้จัก Keyword Planner และ Google Trend

หลังจากเข้าใจ การเลือกใช้ Keyword ในการทำโฆษณา Google แล้ว เราจึงอยากแนะนำเครื่องมือที่ช่วยในการหา Keyword ง่ายขึ้นโดย การใช้ Keyword Planner ที่จะช่วยประมวลผลว่า Keyword ใดบ้างที่สอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา และอีกเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยคือ Google Trend ที่จะช่วยบอกพฤติกรรมการค้นหาของผู้บริโภคในกำลังที่เป็นที่นิยมได้เช่นกัน

เขียนคำโฆษณา Google ชัดเจน ตรงประเด็นมากที่สุด

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันค่อนข้างเร่งรีบ ต้องการรับข้อมูล ข่าวสารของสินค้าและบริการที่สนใจอย่างทันทีที่ผลการค้าหาบน Google ขึ้น ดังนั้นคุณจึงควรเขียนคำโฆษณา Google ให้ชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด อธิบายให้ชัดว่าสินค้าของคุณคืออะไร คุณภาพสินค้า หรือแม้แต่การรับประกันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในสินค้าและบริการของคุณได้ในทันที และเราขอแนะนำให้คุณได้ลองใช้ Responsive Search Ads ที่จะทำให้โฆษณาของคุณนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น

ตั้งงบโฆษณา Google

Google ให้เราจ่ายค่าโฆษณาแบบรายวัน (Daily Budget) ซึ่งเมื่อคุณเข้ากับจำนวนวันที่จะต้องใช้ก็จะได้กับจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายในแต่ละเดือน เช่น 3,000 บาท และต้องใช้ 30 วันก็จะเท่ากับ 90,000 บาท เป็นต้น โดยประมาณ อย่างไรก็ตามทางกูเกิ้ลเองได้มีการตั้งกฏหนึ่งขึ้นมาประมาณว่า เขามีสิทธิ์ที่จะ Overspend ในแต่ละวันได้ ถ้าในวันนั้นมีการค้นหาที่สูง แต่เมื่อนำงบประมาณมารวมกันแล้วในแต่ละเดือน จะต้องไม่เกินไปกว่างบประมาณแรกที่ได้ตั้งไว้

ดังนั้น การทำโฆษณา Google สิ่งแรกที่เราต้องคิดถึงเลยก็คือ อัตราค่าคลิก (Average CPC) ที่จะต้องอยู่ในระดับที่เราจะต้องรับรได้ ซึ่งถ้าอยากให้ค่านี้อยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินสมควร คนทำโฆษณาอย่างเราก็ควรที่จะให้ ความสำคัญกับ Quality Score ที่มีผลทำให้ค่าคลิกของคุณต่ำลงมาได้ และอาจจะช่วยทำให้โฆษณาของคุณนั้นแสดงผลมากยิ่งขึ้น (Impressions Shared)

ให้ความสำคัญกับ Call to Action

ในการเขียนคำโฆษณา Google สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ Call to Action หรือจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เห็นโฆษณา Google มีต่อธุรกิจหลังจากเห็นโฆษณานี้แล้ว ซึ่งจะมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง, ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เช่น แจ้งเบอร์ติดต่อ หรือบอกช่องทางการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น

 ทั้งหมดล้วนเป็นแนวทางที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนที่จะลงมือ โฆษณาบน Google ให้กับธุรกิจของคุณเอง แน่นอนว่าถ้ายังเป็นมือใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าใจระบบมากสักเท่าไหร่ เราเองก็อาจจะขอแนะนำให้ลองมองหาผู้ช่วยแบบไม่ประจำ (Freelance) เพราะเหมาะกับธุรกิจประเภท SME ที่ค่าใช้จ่ายจะไม่สูงเมื่อเทียบรายใหญ่ ทั้งนี้ในประเทศไทยก็น่าจะมีเพียงแค่ Fastwork.co ที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านนี้ และมีผู้เชี่ยวชาญให้เลือกอย่างหลากหลาย สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้ ที่นี่ https://fastwork.co/google-ads

More articles