Founder of Digi Era

ผมชื่อ อภิวัฒน์ เฉลิมจิตร์

เดินสายอยู่บนเส้นทาง Digital Marketing มานานกว่า 10 ปี โดยได้ดูแลแคมเปญให้กับธุรกิจขนาดเล็ก SME ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่เป็น Corporate โดยมีความถนัดกับทุกด้านตั้งแต่ ธุรกิจด้านการเงินทุกชนิด, การประกันภัย, การศึกษา, อีคอมเมิร์ช และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจุดมุ่งหมายเดียวในการทำแคมเปญของผม มักจะเน้นที่เพิ่มยอดขาย เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์

จุดเริ่มต้นของ Digi Era เกิดขึ้นในปี 2017 ที่ต้องการจะสร้างเว็บไซต์เพื่อกระจายความรู้ในด้านดิจิทัล ก่อนในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นให้บริการด้านนดิจิทัลในแบบต่างๆ ทั้งรับสอน Google Ads, Google Analytics หรือบริการด้าน Performance Media

About US digi era ภาพที่ 40
ณภัค อังคเศกวิไล

Brands & Partnership

Naphak Angkhasekvilai

มุ่งเน้นพัฒนาตัวเองด้าน UX/UI และมีความสนใจในด้าน Brands & Partnership มาโดยตลอดอายุการทำงานกว่า 7 ปีเต็ม มีความเข้าใจด้านการเก็บข้อมูลเดต้า และโมเดลทางธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นโปรดักซ์ หรือเซอรวิสต์ ให้ตรงกับความต้องการ พร้อมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการตลาดดิจิทัล

บริการต่างๆ ของเรา

ผมมีโอกาสได้ทำงานในหลายๆ องค์กร จึงได้นำองค์ความรู้ต่างๆ มาเผยแพร่แก่ทุกคนเพื่อให้เกิดการพัฒนา

Tracking Service

รับติด Tracking ทุกธรุกิจ ทำให้ รายงานผลบน Ga4 ได้ถูกต้องขึ้น

Social Media Ads

บริการซื้อ Media บน Social Platform ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Tiktok

Google Ads Service

บริการซื้อ Media บน Google Platform ไม่ว่าจะเป็น SEM/Display หรือ Youtube

สอน Google Analytics 4

เปิดสอน GA4 ทุกขั้นตอน รวมถึงการอ่าน Report ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม

สอน Google Ads

สอนเทคนิคการใช้ Google Ads ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในสายงาน

บริษัทที่ Digi Era เคยร่วมงานด้วย