Welcome to Digi Era
ดิจิทัลเอเจนซี่โฆษณาที่
สามารถวัดผลได้ในทุก Funnel
บริการในทุกด้านของ Digital Media ไม่ว่าจะเป็น Google ads หรือ Social Media Ads ในรูปแบบที่สามารถวัดผลได้จริงด้วย Google analytics 4
เหตุผลที่คุณต้องเลือก
Digi era
Digi Era เริ่มต้นจากบล็อกที่ต้องการให้ความรู้ด้าน Digital ในปี 2017 ด้วยการนำเสนอใน Case Study ต่างๆ พร้อมทั้งยังได้รับโอกาสในการ บริหารแคมเปญให้กับ

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ Google Ads กับ Digi Era

เราไม่ได้เป็นเพียงแค่บริการด้านซื้อโฆษณาบน Google Ads เพียงเท่านั้น แต่สิ่งที่คุณจะได้รับจะเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง พร้อมทั้งในทุกแคมเปญยังสามารถวัดผลได้ ทำให้รู้ได้ว่าแคมเปญของคุณนั้นประสบผลสำสำเร็จหรือไม่ นอกจากนี้เรายังเป็น ‘Transparency’ เราจะเปิดเผยข้อมูลให้คุณได้เห็นเพื่อให้คุณได้เข้าใจ และหลักการทำงานของ Digi Era ในอนาคตข้างหน้าแม้ว่าจะไม่ได้ทำร่วมกับเราต่อ คุณจะได้สามารถนำไปสานต่อได้เอง
Keywords Research

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

สร้างสรรค์คำโฆษณา

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

Multiple users

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

Integrations

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

สร้างสรรค์คำโฆษณา

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

Granular permissions

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

ทำไมต้องเลือกลงโฆษณาด้วย Google Ads

นี่คือตัวอย่างของตัวเลขที่เราเคยทำให้กับแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการเรา

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

บริการของเรา digi era ภาพที่ 17
บริการของเรา digi era ภาพที่ 17

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Google Ads ที่ Digi Era ให้บริการ

เราไม่ได้เป็นเพียงแค่บริการด้านซื้อโฆษณาบน Google Ads เพียงเท่านั้น แต่สิ่งที่คุณจะได้รับจะเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง พร้อมทั้งในทุกแคมเปญยังสามารถวัดผลได้ ทำให้รู้ได้ว่าแคมเปญของคุณนั้นประสบผลสำสำเร็จหรือไม่ นอกจากนี้เรายังเป็น ‘Transparency’ เราจะเปิดเผยข้อมูลให้คุณได้เห็นเพื่อให้คุณได้เข้าใจ และหลักการทำงานของ Digi Era ในอนาคตข้างหน้าแม้ว่าจะไม่ได้ทำร่วมกับเราต่อ คุณจะได้สามารถนำไปสานต่อได้เอง
Keywords Research

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

Keywords Research

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

Keywords Research

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

Keywords Research

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

Keywords Research

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

Keywords Research

เพื่อให้การลงโฆษณาบน Google มีผลที่ดี ที่สุด เราจะค้นหาในทุก ‘Keywords’ ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด

ทำไมต้องเลือกลงโฆษณาด้วย Google Ads

นี่คือตัวอย่างของตัวเลขที่เราเคยทำให้กับแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการเรา

What our clients say

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit semper
dalar elementum tempus hac tellus libero accumsan.

Frequently Asked Questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เปิดประสบการณ์การอ่านข้อมูลกับเราทันที เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ

ปรึกษา

บริการของเรา digi era ภาพที่ 29
ทีมงาน Digi Era พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับทุกธุรกิจของคุณ
กรอกฟอร์มแล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 2 ชั่วโมง
บริการของเรา digi era ภาพที่ 31

Step 1 of 3

Hidden

Next Steps: Install the Stripe Add-On

To accept payments on this form you will need to install the Stripe payment add-on. Important: Delete this tip before you publish the form.
This is my super awesome product. It's the best, so everyone should buy it!
Price: ฿ 10.00
If you loved the first product, you're really going to love this one. Don't miss out, order yours while they're still in stock.
Price: ฿ 15.00

บทความแนะนำ